n2100

Som indehaver af en webshop har man ofte mange forskellige kasketter på. Der skal købes varer ind, der skal lægges varer på lager og sendes pakker ud til kunder og meget mere. Selvom det er fantastisk at have sin egen webshop, er det ikke altid, det er lige sjovt at beskæftige sig med al logistikken omkring webshoppen.

Køb dig til hjælpen

De fleste, som har en webshop eller påtænker at starte en op, har en passion for de produkter, de sælger og alt det, de kan gøre for de kunder, som køber produkterne. Det er produkterne, som er det centrale i webshoppen. Desværre finder man hurtigt ud af, at man bruger mange timer på det administrative, logistikken og en hel masse andet praktisk forbundet med at have en webshop.

Hvis man ønsker selv at kunne koncentrere sig mere om selve produkterne, kan man vælge at købe sig til noget hjælp. Der findes lager webshop, som er et koncept, hvor man udliciterer selve lagerdelen. Det betyder, at hele lageret og alt hvad der hører med dertil flyttes ud til et lagerhotel, hvor der er personale ansat til at håndtere arbejdet.

Det vil sige, man slipper for selv at skulle modtage varerne, når de kommer og pakke dem ud og lægge dem på lager. Derudover sørger folkene på lagerhotellet for, at der bliver plukket varer til ordrerne, og det er ligeledes dem, som står for at pakke ordrerne og får dem sendt ud af døren.

Tid er penge

Der er ingen tvivl om, at man sparer meget tid ved at overlade lagerstyringen til et lagerhotel. Så selvom dette er forbundet med højere omkostninger, vil man stadig opnå en besparelse, idet man får frigjort noget tid, og tid er også penge.

Med mere tid til at arbejde med andre aspekter af webshoppen kan man for eksempel vælge at fokusere på salg og marketing eller bedre kundeservice eller noget ganske andet. Som virksomhedsejer kan man have nogle ideer og visioner, man ikke kommer videre med, fordi man ikke har tid til det i en travl hverdag med mange forskelligartede gøremål.

Opstart af webshop

For nogle webshopejere er et lagerhotel måske en ren nødvendighed. Bor man eksempelvis i en mindre lejlighed og vil gerne starte en webshop op, kan det være et krav at få et sted at opbevare de produkter, man ønsker at sælge, før man starter. Her er det ideelt med et lagerhotel. Det som man skal tænke på er også, at man ved at vælge denne løsning hverken skal betale separat husleje til lagerplads eller løn til en medarbejder, som skal klare arbejdet på lageret. Og hermed undgår man besværet med sygedage, ferie og oplæring af en medarbejder, og man har ikke et lager, som skal gøres rent og holdes ryddet og i orden.